0902 738 500

Čistenie striech

Čistíme všetky druhy strešných krytín od machov a rôznych iných nečistôt. Pri práci používame vysokotlakový čistič a špeciálne odmastňovače.